MENU CLOSE

Atvēriet OPTIONS iedaļu un izvēlēties attēlu.

Mantiskā ieguldījuma novērtēšanas pakalpojumi (kapitāla daļas un parādu kapitalizācija)

Piedāvājam mantiskā ieguldījuma novērtēšanas pakalpojumus uzņēmumu pamatkapitāla palielināšanai parādu kapitalizācijas nolūkos.